NPi-service Bekkenproblematiek

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Zorgt vermoeidheid na de bevalling voor minder beweging?

1 op de 9 vrouwen ervaart vermoeidheid na de bevalling, maar zorgt dat ook voor minder fysieke activiteit? Je leest het in dit referaat.

- BMC Pregnancy and Childbirth 2022, Baattaiah et al.
- Casper Martens, Maya Elling MSPT
-> Lees in PDF

Bekkenbodemtraining bij vrouwen met een prolaps: wat zegt het huidige bewijs?

Wat weten we nu over de effectiviteit van bekkenbodemtraining voor vrouwen met een verzakking? Kan het klachten verminderen, of misschien zelfs voorkomen? En hebben vrouwen die een prolapsoperatie ondergaan er voordeel bij als ze voor- en achteraf bekkenbodemtraining doen? Lees het hele referaat voor het antwoord op deze en meer vragen!

- International Urogynecology Journal 2022, Bø et al.
- Willem-Paul Wiertz MSc, Maya Elling MSPT
-> Lees in PDF

E-learning 'Hardlopen rondom de zwangerschap'

In deze e-learning staat hardlopen rondom de zwangerschap centraal. Je leest een wetenschappelijk onderzoek, een referaat en een samenvatting met tips uit een Britse richtlijn over het hervatten van hardlopen na de bevalling.
- 2 accreditatiepunten voor SKF of KRF-deelregister Bekkenfysiotherapeut
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

Podcast: 'Vraag naar plasklachten bij mensen met lage rug- en bekkenproblemen'

Vaak zijn urinewegproblemen goed te behandelen, maar de fysiotherapeut moet dan natuurlijk wel weten dat de klachten bestaan. Het is daarom belangrijk om in de anamnese uit te vragen of er sprake is van urinewegklachten of plasproblemen. Welke drempels ervaren fysiotherapeuten om patiënten met lagerug- of bekkenpijn te vragen naar urinewegklachten? En welke factoren zorgen ervoor dat therapeuten deze vragen juist wél stellen?
-> Log in en luister

Uit het archief

-> Stress urine-incontinentie, het metabool syndroom en obesitas
-> Buikdrukverlagende training verbetert tonus en continentie
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

Literatuurlijst 2022-7

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.

-> Bekijk in PDF

Open access

Postmenopausal women's experiences of a resistance training intervention against vasomotor symptoms: a qualitative study
-> Lees deze open access studie uit BMC Womens Health

Actualiteiten en cursusnieuws

Lees hier het laatste nieuws over de bekkenbodem!

Zo gevaarlijk is alcohol tijdens zwangerschap: zelfs kleine hoeveelheden vertragen de hersenontwikkeling van de foetus

Bron: Scientias, 25 november 2022

Ook dat ene glas champagne tijdens de feestdagen kun je beter laten staan. Want ongeboren baby’s die worden blootgesteld aan alcohol kunnen leerstoornissen, gedragsproblemen of spraak- en taalachterstanden ontwikkelen.

Begeleiding zwangeren verbetert dankzij introductie CenteringZorg

Bron: Vakblad Vroeg, 21 november 2022

CenteringZorg viert dit jaar haar tienjarig jubileum in Nederland. Jaarlijks maken ongeveer 13.000 vrouwen gebruik van deze zwangerschapszorg. Onderzoek wijst uit dat deze vorm van hulp leidt tot positieve effecten op de gezondheid van moeder en kind. Zo is er tijdens de zwangerschap sprake van een lagere bloeddruk en minder alcoholgebruik. Na de bevalling neemt het animo voor het geven van borstvoeding toe. TNO introduceerde dit zorgmodel in Nederland, waarbij zwangeren prenatale zorg in groepsverband ontvangen en deelnemers een actieve rol en inbreng hebben.

Vijf vragen over endometriose beantwoord door hoogleraar gynaecologie en verloskunde Annemiek Nap

Bron: Radboud UMC, 1 november 2022

Endometriose is een veelvoorkomende ziekte bij vrouwen. Annemiek Nap, hoogleraar Gynaecologie en Verloskunde, en gespecialiseerd in endometriose, beantwoordt vijf vragen over deze aandoening.

Cursus ’De overgang'

Vrijdag 11 november 2022

Als fysio-, oefen- , bekken- of ergotherapeut kun je een belangrijke rol spelen bij het signaleren van overgangsklachten. Adequaat kunnen doorverwijzen naar en samenwerken met andere disciplines is daarbij van groot belang.In deze cursus komen de belangrijkste en meest actuele ontwikkelingen ten aanzien van het behandelen van vrouwen met overgangsklachten op de verschillende terreinen aan bod,

Baarmoeder behouden bij verzakking blijkt beter dan verwijderen

Bron: Fysionieuws, 18 oktober 2022

Bij een baarmoederverzakking geeft een operatie waarbij een gezonde baarmoeder behouden blijft betere resultaten dan een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Na vijf jaar hebben de vrouwen die een baarmoederbesparende operatie ondergingen minder terugkerende klachten dan vrouwen wiens baarmoeder wel werd weggehaald. Dit laat promotieonderzoek van Sascha Schulten van het Radboudumc zien.

Masterclass Dry Needling in de bekken-buik-bilregio

Vrijdag 3 februari, zaterdag 4 februari en zaterdag 3 juni 2023

Triggerpoints kunnen overal in het musculoskeletale systeem voorkomen. Samen met Jelle de Moor van het Dry Needling Centrum Amsterdam heeft het NPi deze masterclass voor bekkenfysiotherapeuten ontwikkeld, zodat zij zich het behandelen van triggerpoints in het bekkengebied en aangrenzende structuren met dry needling technieken eigen kunnen maken. Het vormt een nieuwe uitdaging voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de manuele triggerpointtechnieken reeds beheersen.

Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie

Donderdag 9 maart, woensdag 22 maart en woensdag 19 april 2023

Tijdens deze cursus worden concrete tools aangereikt hoe om te gaan met mictie- en defecatiestoornissen en met verzakkingsklachten, zowel in de diagnostiek als in de behandeling, alsmede op welk moment gedacht kan worden aan het inschakelen van een bekkenfysiotherapeut. Ook wordt aandacht besteed aan het leren vragen naar deze problematiek in de anamnese.

NIEUW Revalidatie bij buikwandproblematiek, een integrale therapeutische aanpak

Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart 2023

Onderzoek en behandeling van buikwandproblematiek bestaat uit vele facetten en behoeft een integrale fysiotherapeutische/ oefentherapeutische benadering. Deze cursus is daarom opgezet met een brede oriëntatie wat betreft de fysio- en oefentherapeutische onderzoeks- en behandelmogelijkheden van patiënten met buikwandproblematiek.

Vervolgcursus ‘Bekkenbodem en seksualiteit’

Vrijdag 17 maart, donderdag 20 april en donderdag 11 mei 2023

Het is van belang dat fysiotherapeuten, werkend met mensen die klachten hebben in het bekkenbodemgebied, zich ervan bewust zijn dat er behalve klachten als incontinentie, obstipatie, etc. tevens seksuele klachten kunnen zijn die belemmerend kunnen werken ten aanzien van het herstel. Dit vraagt van de fysiotherapeut niet alleen specifieke kennis en vaardigheden, maar ook zicht op eigen normen, waarden en grenzen ten aanzien van seksualiteit en de consequenties daarvan in het contact met patiënten.

Webinar 'Seksueel trauma - gevolgen voor het bewegend functioneren'

Woensdagavond 29 maart 2023

Na afloop van dit webinar kan de deelnemer de mogelijke oorzaken van aanhoudende klachten betreffende het bewegend functioneren ten gevolge van een seksueel trauma benoemen. Tevens kan de deelnemer deze klachten herkennen en duiden bij patiënten die slachtoffer zijn van seksueel geweld en die mogelijk op een andere manier benaderd dienen te worden. Na dit webinar heeft de deelnemer handvatten om bij het vermoeden van een seksueel trauma de juiste adviezen te kunnen geven.

Basiscursus Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief. Bekijk de videotrailer.

Vrijdagochtend, -middag en -avond 31 maart, zaterdag 1 april, vrijdagochtend, -middag en -avond 14 april en zaterdag 15 april 2023

Van de fysiotherapeut die tegenwoordig mensen met bekkenbodemklachten behandelt, wordt verwacht dat zij of hij beschikt over specifieke kennis en vaardigheden en daarnaast een goede attitude heeft. De cursusinhoud sluit aan op het methodisch werken, zoals dat in de KNGF-richtlijn ‘Stressincontinentie’ wordt beschreven. In theorie en praktijk worden functie en functiestoornissen van de bekkenbodem behandeld, zowel op het niveau van weefsel/orgaan als op persoonsniveau gerelateerd aan leeftijd en geslacht.

Vervolgcursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm'

Vrijdagochtend, -middag en -avond 22 september en zaterdag 23 september 2023

Na deze cursus kent de deelnemer de fysiotherapeutische mogelijkheden bij cliënten met darmklachten die in relatie staan tot functiestoornissen van de bekkenbodem. Tevens kan de deelnemer een gestructureerde anamnese afnemen en hieruit doelstellingen voor de therapie destilleren. Daarnaast kent de deelnemer een aantal oefentherapeutische mogelijkheden voor mensen met darmklachten die in relatie staan tot functiestoornissen van de bekkenbodem

E-learnings, podcasts en meer