NPi-service Lymfologie en oncologie

Nieuwe referaten en meer

Relevant, makkelijk te lezen en direct toepasbaar!

Vroege compressie beschermt tegen progressie van armlymfoedeem, maar is niet altijd nodig

Is compressietherapie noodzakelijk bij mild lymfoedeem? Dat zochten Zweedse wetenschappers door 70 vrouwen met borstkankergerelateerd armlymfoedeem wel of geen vroege compressietherapie voor te schrijven. Benieuwd wat zij vonden?

- Acta Oncologica 2022, Blom et al.
- Nick Muhren MSc, Tom Zee
-> Lees in PDF

Yoga, een haalbaar medicijn tegen neuropathische pijn?

Is yoga een haalbaar alternatief voor medicatie om mensen te behandelen met chronische neuropathische pijn door chemotherapie? En welke invloed heeft yoga op klachten zoals pijn en vermoeidheid? Lees in dit referaat de resultaten uit een Amerikaanse haalbaarheidsstudie, waarin patiënten acht weken lang yoga oefeningen deden.

- Journal of Cancer Survivorship 2022, Knoerl et al.
- dr. Maarten van Egmond, dr. Martijn Stuiver
-> Lees in PDF

E-learning 'Trainen tijdens chemotherapie'

In deze e-learning staat training tijdens chemotherapie centraal. Wat zijn de voordelen van trainen tijdens chemotherapie? Wie heeft daar het meeste baat bij? En welke trainingsvormen kies je?
- 2 accreditatiepunten (KNGF en Keurmerk)
- 25 euro of gratis* voor KNGF-leden en Keurmerktherapeuten
-> Bestel direct

Podcast: 'Bijwerkingen na een borstreconstructie als gevolg van borstkanker'

Vrouwen die na borstkanker een borstamputatie en vervolgens een reconstructie van hun borst ondergaan, kampen vaak met ongewenste bijwerkingen. Welke impact hebben deze bijwerkingen op hun dagelijks leven?
-> Log in en luister

Literatuurlijst 2022-8

Relevante studies, baanbrekende onderzoeken en nieuwe inzichten.

-> Bekijk in PDF

Open access

Exercise training as part of multidisciplinary rehabilitation in cancer survivors: an observational study on changes in physical performance and patient-reported outcomes
-> Supportive Care in Cancer

Uit het archief

-> Praktische richtlijnen voor het behandelen van patiënten met multipel myeloom
-> Tegen welke problemen lopen lymfoedeempatiënten met obesitas aan?
-> Of zoek in het archief met 250+ referaten

 

Actualiteiten en cursusnieuws

Mis geen berichten over oncologie en lymfeproblematiek!

Online of of locatie: Hoofd-hals oncologie en lymfoedeem: nieuwe ontwikkelingen

Vrijdag 3 februari 2023

Orofaciaal fysiotherapeuten, oncologie- en oedeemfysiotherapeuten worden in toenemende mate geconfronteerd met patiënten die behandeld zijn voor kanker in het hoofd-halsgebied. In de nieuwe NPi-masterclass over hoofd-hals oncologie en lymfoedeem worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de medisch-oncologische, tandheelkundige en fysiotherapeutische behandeling van deze patiënten belicht, die voor hen klinisch relevant zijn.

Masterclass over prehabilitatie en revalidatie bij longkanker

Zaterdag 1 april 2023

De masterclass wordt gegeven door internationaal expert dr. Morten Quist, fysiotherapeut en onderzoeker, werkzaam aan de University Hospitals Centre for Health Research van het Rigshopitalet ziekenhuis in Kopenhagen. Tijdens deze masterclass wordt de beschikbare evidentie over prehabilitatie en fysieke training tijdens en na de medische behandeling van patiënten met longkanker gepresenteerd. Tevens leer je hoe je oefenprogramma’s op maat kunt ontwerpen voor deze patiënten. De masterclass wordt in het Engels gegeven.

Webinar voor oedeemfysiotherapeuten ‘Compressie bij lymfoedeem: cruciaal én complex’

Maandagavond 23 januari 2023

Compressietherapie vormt de hoeksteen van de behandeling van patiënten met lymfoedeem. Het heeft als doel om de zwelling te reduceren en te stabiliseren. Om dit doel te bereiken is het echter zeer belangrijk om per patiënt de juiste beslissingen te nemen. Welke keuzes er worden gemaakt qua vorm van compressie en type materiaal, hangt af van een grote variëteit van patiënt- en oedeem-gerelateerde factoren. Dit webinar heeft als doel de therapeut wegwijs te maken in de complexe wereld van compressie.

Beweegprogramma op maat voor oncologische patiënten in groepsverband

Vrijdagmiddag en -avond 2 juni en zaterdag 3 juni 2023

Om voor oncologische patiënten een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma (in groepsverband) te leren opstellen en begeleiden, kun je bij het NPi een scholing volgen die bestaat uit twee delen: Beweegprogramma’s (deel 1) en Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Oncologie’. Om de module ‘Oncologie’ te kunnen volgen dient eerst een basisscholing over oncologie en fysiotherapie te zijn gevolgd, alsmede de cursus Beweegprogramma’s (deel 1).

Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie

Zaterdag 25 maart 2023

Tijdens deze cursus staat het verkrijgen van competenties ten aanzien van de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische cliënten tijdens de medische behandeling centraal. De cursus richt zich op het ontwikkelen van competenties t.a.v. het klinisch redeneerproces, waarbij juiste interpretatie van de continu veranderende gezondheidstoestand van de cliënt leidt tot adequate aanpassingen van het trainingsprogramma. Deze cursus bestaat naast een fysieke cursusdag uit een voorafgaande e-learning module.

Verdiepingscursus ‘Oncologie en fysiotherapie’. Bekijk de videotrailer.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2023

Voor fysiotherapeuten die na het volgen van een basisscholing over oncologie en fysiotherapie meer verdieping willen op het gebied van de medische achtergrond van veelvoorkomende vormen van kanker, en de mogelijkheden van fysiotherapie daarbij, biedt het NPi de Verdiepingscursus ‘Oncologie en fysiotherapie’. Hierin komen de vormen van kanker aan bod waarmee fysiotherapeuten in hun praktijk vooral mee te maken kunnen krijgen: borstkanker, darmkanker, prostaat- en blaaskanker, longkanker en hoofd-halskanker.

Vaardigheidstraining oedeemtherapie

Dinsdagmiddag en -avond 18 april 2023

De ‘Vaardigheidstraining oedeemtherapie’ is gericht op het verbeteren van de sensomotorische vaardigheden van oedeemfysiotherapeuten. De nadruk ligt op het aanbrengen van compressie door middel van zwachtels en manuele lymfedrainagetechnieken. De cursus is bedoeld voor therapeuten die de technieken uit de opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’ (voorheen: Basiscursus ‘Therapeutische lymfedrainage en oedeemtherapie’) willen opfrissen en verbeteren.

Oncologie en fysiotherapie in de ziekenhuis setting

Woensdagmiddagen en -avonden 29 maart en 5 april 2023

In deze cursus krijgen ziekenhuisfysiotherapeuten de medische en fysiotherapeutische kennis aangereikt die nodig is bij het leveren van adequate fysiotherapeutische zorg aan patiënten die een in opzet curatieve behandeling in het ziekenhuis (hebben) ondergaan in verband met kanker. De fysiotherapeutische mogelijkheden binnen de begeleiding van oncologische patiënten worden belicht, zowel in de klinische fase als in de pre- en post-klinische fase. Ook de psychosociale aspecten die een rol spelen bij oncologische patiënten komen aan de orde, en hoe de ziekenhuisfysiotherapeut zijn begeleiding daarop kan afstemmen.

Uitgelezen kans om opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’ op korte termijn te volgen

Start: 20 april 2023

Voor de NPi-opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’, die opleidt tot de specialisatie oedeemfysiotherapeut, bestaat al jaren veel belangstelling, en daardoor een wachtlijst. In 2023 organiseert het NPi deze opleiding in een bijzonder format, namelijk deels op Papendal en deels op het Waddeneiland Ameland. Voor deze uitvoering van de opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’ bestaat (nog) géén wachtlijst. Benut deze kans en schrijf je snel in.

Masterclass: ‘Beweegprogramma prostaatkanker’

Zaterdag 21 januari 2023

Het Antoni van Leeuwenhoek en de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden in het NEXT PRO project een handreiking voor fysiotherapeuten voor het voorschrijven van beweging voor mannen met prostaatkanker, rekening houdend met hun specifieke gezondheidsrisico’s en problemen. In deze masterclass worden de achtergronden, inhoud en toepassing van deze handreiking besproken en geoefend. Zo kunnen oncologisch geschoolde fysiotherapeuten zich goed voorbereiden op het begeleiden van beweegprogramma’s voor mannen met prostaatkanker.

Online of op locatie. Start met de NPi-leerlijn Oncologie: ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’

Zaterdag 14 januari, vrijdagmiddag en -avond 27 januari en zaterdag 28 januari 2023

De cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ vormt het startpunt van de NPi-leerlijn Oncologie. In het fysiotherapeutische werkveld bestaat een grote behoefte aan scholing op het gebied van de fysiotherapeutische begeleiding van mensen die een medische behandeling voor kanker hebben ondergaan en daarna kampen met een sterk verlaagde belastbaarheid. Deze cursus is gericht op de individuele begeleiding van oncologische cliënten in de eerstelijn.  Deze cursus kan ook als volledige online scholing gevolgd worden.

E-learning ‘NEXT PRO beweegprogramma prostaatkanker’

De prijs van de e-learning bedraagt € 59,00

Het Antoni van Leeuwenhoek en de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden in het NEXT PRO project een handreiking voor fysiotherapeuten voor het voorschrijven van beweging voor mannen met prostaatkanker, rekening houdend met hun specifieke gezondheidsrisico’s en problemen. In de E-learning ‘NEXT PRO beweegprogramma prostaatkanker’ worden achtergronden, inhoud en toepassing van deze handreiking toegelicht en geoefend.

Nieuwe DNA-analyse spoort erfelijke darmkanker op Patiënten krijgen na vele jaren onzekerheid de juiste diagnose

Bron: Radboud UMC, 21 november 2022

Een nieuwe techniek om DNA te analyseren toont aan dat een groep patiënten toch een erfelijke vorm van darmkanker heeft, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Gangbare DNA-analyse kon dit niet aantonen. Het stellen van de juiste diagnose verbetert de behandeling en controle van patiënten. Verder kunnen hun familieleden gericht getest worden op een verhoogd risico voor deze vorm van kanker.

Door coronapandemie forse terugslag diagnoses en onderzoek kanker

Bron: Medisch Contact, 17 november 2022

Een miljoen gemiste kankerdiagnoses in heel Europa, ziedaar een van de ernstige gevolgen van de covid-19-pandemie. Een commissie van The Lancet Oncology – European Groundshot addressing Europe’s cancer research challenges – stelt in een omvangrijk rapport vast dat clinici in het eerste jaar van de pandemie 1,5 miljoen minder kankerpatiënten zagen, waarbij een op de twee kankerpatiënten geen operatie of chemotherapie onderging.

Boosterprik beschermt kankerpatiënten beter dan verwacht

Bron: HLN, 14 november 2022

De boosterprik tegen Covid-19 heeft een verrassend groot positief effect op de immuniteit van kankerpatiënten. Dat is de conclusie van een groot onderzoek onder leiding van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Er worden twee keer zoveel vrouwen als mannen gediagnosticeerd met schildklierkanker.

Bron: Medicalfacts,14 november 2022

Schildklier problemen is vaker terug te zien bij vrouwen dan bij mannen. denk hierbij aan het te snelle of traag werkende schildklier of in sommige uitzonderlijke gevallen schildklierkanker. Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 mensen een vorm van schildklierkanker. Uit de cijfers van IKNL blijkt dat twee keer zoveel vrouwen dan mannen worden gediagnosticeerd met schildklierkanker.

CRISPR-techniek ingezet bij behandeling kanker

Bron: Medisch Contact, 11 november 2022

Genetisch aangepaste T-cellen kunnen kankercellen detecteren; de toepassing van dergelijke T-cellen is een manier om therapieresistente kankers gepersonaliseerd te behandelen. Susan Foy e.a. rapporteren in Nature hoe ze voor het eerst CRISPR genome editing hebben ingezet om dat voor elkaar te krijgen.

Roland Kanaar krijgt Josephine Nefkens Prijs voor kankeronderzoek

Bron: Medicalfacts, 11 november 2022

Prof.dr. Roland Kanaar, hoogleraar Moleculaire Genetica aan het Erasmus MC, krijgt op 25 november 2022 de Josephine Nefkens Prijs voor kankeronderzoek. De jury roemt zijn doorzettingsvermogen op een onderzoeksgebied dat niet in de brede belangstelling staat, namelijk DNA-reparatie.

Kankercellen houden met suikermoleculen immuunsysteem voor de gek. Maar er is een oplossing (2)

Bron: Scientias, 8 november 2022

Kankercellen plakken specifieke suikermoleculen aan hun celmembraan en vermommen zich zo als gezond weefsel om het immuunsysteem om de tuin te leiden. Het is onderzoekers nu gelukt om dit kwaadaardige mechanisme uit te schakelen bij muizen.

Luchtalarm moet mannen aansporen tot zelfonderzoek teelbalkanker

Bron: Skipr, 7 november 2022

Het maandelijkse luchtalarm zou voor mannen het signaal moeten zijn om hun ballen te controleren op tekenen van teelbalkanker, zo meent Het Ballenalarm. De actie, gesteund door het St. Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht, probeert mannen met een onlinespotje aan te sporen tot zelfonderzoek.

Persoonlijke aanpak borstkanker kan follow-up minder intensief maken

Bron: Skipr, 26 oktober 2022

Het risico op terugkeer van borstkanker verschilt voor iedere patiënt. Toch is de nacontrole volgens de huidige richtlijn voor iedereen hetzelfde. In het NABOR-project (NA BORstkanker) onderzoekt Nivel of de nazorg en nacontrole van deze patiëntgroep meer op maat aangeboden kan worden.

Algoritme voorspelt kans op uitzaaiingen borstkanker

Bron: Skipr, 24 oktober 2022

IKNL zet artificial intelligence in om te bepalen hoe groot de kans is dat een patiënt uitgezaaide borstkanker heeft. Het model is getraind op basis van data over verrichtingen, geneesmiddelen, diagnose en opnames uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), blijkt uit een bericht op de website van IKNL.

Insectenetende paddenstoel kan ons helpen in de strijd tegen kanker en gevaarlijke virussen

Bron: Scientias, 23 oktober 2022

Schimmels en paddenstoelen zijn er in alle soorten en maten. Sommige zijn eetbaar, andere maken hallucinogene, heilzame of juist extreem giftige stoffen aan. En weer andere paddenstoelen helpen zelfs tegen gevaarlijke ziektes.

Nieuwe manier om prostaatkanker snel en makkelijk te ontdekken

Bron: Nu, 19 oktober 2022

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. De ziekte wordt meestal pas laat ontdekt, omdat het vaak geen duidelijke klachten geeft. Daarom is nu de 'risicocheck prostaatkanker' bedacht.

E-learnings, podcasts en meer